test

Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wytwarzania innowacyjnych, znacząco ulepszonych produktów profesjonalnej chemii samochodowej, technicznej

Projekt pt. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wytwarzania innowacyjnych, znacząco ulepszonych produktów profesjonalnej chemii samochodowej, technicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dla Działania: FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, nr wniosku FESL.10.03-IP.01-0049/23.

a) tytuł projektu
„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wytwarzania innowacyjnych, znacząco ulepszonych produktów profesjonalnej chemii samochodowej, technicznej”

b) działania, które będą realizowane w ramach projektu
Realizacja projektu będzie obejmowała:
⦁ zakup robót budowlanych oraz środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji ulepszonych produktów, opracowanych w ramach prac B+R;
⦁ zwiększeniu powierzchni dedykowanej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
⦁ wprowadzenie rozwiązania organizacyjnego prowadzącego do ucyfrowienia, zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego
⦁ montaż instalacji PV
c) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta)
⦁ Klienci firmy
⦁ Rynkiem docelowym będzie rynek krajowy i międzynarodowy

d) cel projektu
Celem realizacji projektu jest:
⦁ wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa NANOCHEM Sp. z o.o. nowych i ulepszonych produktów,
⦁ rozwój Działu B+R w przedsiębiorstwie NANOCHEM Sp. z o.o.,
⦁ przeprowadzenie transformacji cyfrowej procesu zarządzania produkcją,
⦁ zwiększenie samowystarczalności pod względem zasobów energetycznych.

e) efekty, rezultaty projektu
Wynikiem realizacji projektu będzie:
⦁ zaoferowanie ulepszonych produktów
⦁ ucyfrowienie procesu zarządzania produkcją w firmie i zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego,
⦁ zwiększenie samowystarczalności energetycznej.

f) wartość projektu (łączny koszt projektu): 54 778 203.52 zł

g) wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 21 305 337.90 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Powrót do góry
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial